Vad är elevråd?

Elevråd är en grupp elever som ska finnas i varje skola. Elevrådets uppgift är att föra elevernas tankar och åsikter framåt, värna om elevers rättigheter och stärka individer på skolan. Jobbet kring ett bra elevrådsarbete bidrar till en möjlighet för påverkan och skillnad på den berörda skolan. Med andra ord – ”ett starkt elevråd är en möjlighet för en stark skola”

Läs Mer!

Elevråd – Regler och skollagens ord

I skollagen kapitel 4 §9 står det att ”elever ska ges inflytande över utbildningen”. Får elever vara med och tycka till i undervisningen på skolan är det större chans för ett högre engagemang och en högre vilja för att lära sig mer.

Vad tycker eleverna på skolan?

Eleverna på skolan vet bäst hur känslorna kring skolan, elever och lärare är. Det är därför viktigt att elever alltid ska få tycka till i frågor som rör dem själva. Dock glömmer ofta de vuxna bort att fråga vad eleverna faktiskt tycker och tänker. Elevrådet finns därför till för varje elevs röst och att alla ska känna sig välkomna och bekväma i att tycka och tänka.

Kan alla bli en elevrådsrepresentant?

Alla elever kan intressera sig för att bli representant för klassen. En bra relation med personal, lärare och rektorer är dock viktigt för att lättare förstå varandra och våga framföra åsikter för en vuxen person.

Kunskaper en elevrådsrepresentant tar med sig ut i livet

Genom att ta på sig rollen som representant för klassen tar man på resan med sig massvis med kunskaper och egenskaper. Det kan exempelvis vara:

  • Ansvarstagande
  • Kommunikation
  • Ledarskap
  • Hur du lyssnar på andra

Vad kan elever ha åsikt om?

  • Vilka läromedel som är bra och som man ska jobba vidare med
  • Vilket tidsspann och takt uppgifter i skolan göras på för att minska på stress
  • Vilka arbetsformer eleverna ska jobba efter
  • Hur uppgifter ska redovisas