Elevrådsutbildningar – Djupare kunskap för ett bättre elevråd

Elevrådsrepresentant – Uppgifter, personlighet och utbildning

När en klass väljer ut representanter för elevrådet är det viktigt att eleven själv i fråga vill och är motiverad för uppgiften. Elevrådsrepresentanten håller sedan igång uppgiften att hålla klassens klassråd och framföra åsikterna på elevrådsmötet. Det krävs därför att du som utvald har vissa egenskaper.

7 egenskaper en elevrådsrepresentant ska ha

  • Ha goda värderingar
  • Ett demokratiskt förhållningssätt
  • Är kommunikativ – inte rädd för att prata inför människor
  • Våga framföra både positiv och negativ information
  • Har driv och ledarskap
  • Ansvarstagande
  • Lyhörd
  • Vara en förebild

Hur ska en elevrådsrepresentant bli bättre på sin uppgift?

Organisationer behöver ett bra ledarskap och bra samarbete där alla parter trivs och känner sig hörda. Elever behöver därför en viss kunskap för att kunna bedriva ett elevråd på ett bra sätt. För att bli bättre som individ finns det idag utbildningar som stärker elevernas självkänsla och ledarskap.

3 områden du bör jobba inom för att bli en bra representant

Hur du ska våga tala inför folk

Det är väldigt vanligt att ha en rädsla för att tala inför folk och känna ett obehag när flera ögon kollar på en. ”Scenen” är varierad för alla. Vissa har inga problem att prata inför få människor medan vissa tycker det är jobbigare än att tala inför hundra personer. Som elevrådsrepresentant kommer det krävas prat inför folk. Dels inför de resterande i elevrådet, men därefter kanske inför skolan under någon avslutning. Det är därför viktigt att ta hjälp inom detta område om det är något som stoppar. Få tips och trix med hjälp av kurser i skolan eller på fritiden.

Hur du jobbar med personligt ledarskap

Om jag inte vet själv hur jag fungerar och tänker, kommer jag inte kunna förmedla mina tankar och känslor men också information till andra. Idag behöver de flesta verktyg hur de konkret ska jobba med mål och visioner i vardagen. Med hjälp inom detta område utvecklar du ditt personliga ledarskap och kan därefter börja förmedla ut information på ett personligt och bra sätt.

Hur du bidrar med ett vinnande ledarskap

Har du en motiverad ledarskapsstil kommer du motivera dina medrepresentanter. Detta kommer bidra till en bättre trivsel, trygghet och gemenskap. Mår gruppen bra och känner sig taggade för uppgiften kommer även resultat och prestationer förbättras. Viktigt därför att ta detta område seriöst och lära sig mer om hur du kan motivera både dig själv med även dina medkompanjoner.