Skapa en bra struktur i ert elevråd – mall - och protokolltips

Elevrådsprotokoll – Mall och protokoll

Det är viktigt inom elevrådet att skapa en bra struktur där alla jobbar mot samma mål. Gruppen kan då fokusera på det viktigaste för att nå just dessa målen.

6 punkter du bör jobba efter för att få ett bra elevråd – Dagordning, organisation, och aktiviteter

  1. Kom överens om regler och er verksamhetsplan
  2. Prata om varför skolor ska jobba med elevrådet
  3. Skapa gemensamma mål att jobba mot
  4. Ha motiverande och regelbundna möten
  5. Alla ska få säga sin synpunkt, men elevrådet tar demokratiska beslut
  6. Bra kommunikation i gruppen

Sveriges elevråd – Svea ger tips och mallar för en bättre elevkår.

På svea.org kan vi hitta mallar som vägleder till en bättre elevkår.